Parkinson Op Maat Parkinson Op Maat Metingen in het Radboudumc

Over de metingen

U komt tijdens uw deelname aan de Parkinson Op Maat-studie drie keer naar het Radboudumc voor verschillende metingen:
 • Neuropsychologische testen
 • Motorische testen
 • Bloedafname
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Hersenscan (MRI)
 • Afname hersenvocht (optioneel)
lees meer

Over de metingen

Wij vragen iedere deelnemer om twee jaar mee te doen aan het onderzoek. Gedurende deze periode nodigen wij u uit voor drie bezoeken aan het Radboudumc in Nijmegen.
 1. Het eerste bezoek vindt plaats na inschrijving, zodra u aan de beurt bent.
 2. Het tweede bezoek vindt plaats na 1 jaar.
 3. Het derde bezoek vindt plaats na 2 jaar.
In het Radboudumc vinden de volgende metingen plaats:
 • Neuropsychologische testen
 • Motorische testen
 • Bloedafname
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Hersenscan (MRI)
 • Afname hersenvocht (niet verplicht)
Hiernaast stelt uw assessor vragen over uw levensstijl en medische achtergrond en ontvangt u uitleg over het onderzoekshorloge. 

Neuro­psychologische testen

Met de neuropsychologiesche testen kijken we hoe het gaat met het denken. lees meer

Neuro­psychologische testen

We testen uw cognitieve vaardigheden aan de hand van een aantal denktesten. De ziekte van Parkinson kan namelijk invloed hebben op het denken. We proberen invloeden van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Uw eventuele partner of mantelzorger mag niet bij deze test aanwezig zijn.


Motorische testen

Tijdens de motorische testen voert u verschillende bewegingen uit. lees meer

Motorische testen

Tijdens de motorische testen voert u een aantal bewegingen uit zoals het tikken met uw vingers. Vervolgens loopt u een stukje. Met een stopwatch meet de assessor hoe lang u hierover doet. Het onderzoekshorloge meet uw bewegingen.


Bloedafname

Bij elk bezoek nemen we bloed bij u af met een naald in de arm. lees meer

Bloedafname

Bij elk bezoek nemen we bloed bij u af. Dit gebeurt op de gebruikelijke manier: met een naald in de arm. Hiervoor moet uw mouw worden opgestroopt. We vragen u daarom gemakkelijke kleding te dragen op de dag van het onderzoek. De bloedafname duurt 5 tot 10 minuten. Het bloed gebruiken we onder andere om te onderzoeken of erfelijke kenmerken te maken hebben met de ziekte van Parkinson.

Mogelijke bijwerkingen

Het bloedprikken kan pijn doen of een kleine bloeduitstorting veroorzaken. In totaal nemen we ongeveer 120 ml bloed per bezoek bij u af.
 


Hartfilmpje (ECG)

Bij elk bezoek maken we een kort en een lang hartfilmpje en meten we uw bloeddruk. lees meer

Hartfilmpje (ECG)

Tijdens uw bezoek maken we een kort en een lang hartfilmpje. We maken de hartfilmpjes omdat we het verband willen onderzoeken tussen uw hartreactie en het beloop en de kenmerken van de ziekte van Parkinson.

Kort hartfilmpje

Het korte hartfilmpje neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. Tijdens het maken van het hartfilmpje ligt u op een bank of op een bed. Er worden 10 stickertjes (elektroden) op uw borstkas geplakt. Deze stickertjes verbinden we met de cardiograaf. Hiermee kunnen we uw hartactiviteit registreren, met als uiteindelijk resultaat een elektrocardiogram (ECG). Dit is een registratie van uw hart ter grootte van een A4-tje.

Lang hartfilmpje

Het lange hartfilmpje maken we met een zogenaamde Holter-monitor. Dit is een apparaatje, dat u de hele dag bij u draagt. Hiervoor plakken we ook 10 stickertjes op uw lichaam. Hiermee kunnen we mogelijke veranderingen in uw hartslag, gedurende de dag beoordelen, tijdens rust en inspanning. Met deze onderzoeksgegevens willen wij het verband bestuderen tussen uw hartreactie en het beloop en de kenmerken van de ziekte van Parkinson.

Als laatst meten we tijdens dit onderdeel uw bloeddruk. 
 


Hersenscan (MRI)

Tijdens uw eerste en laatste bezoek aan het Radboudumc maken we een hersenscan. lees meer

Hersenscan (MRI)

Tijdens uw eerste en laatste bezoek aan het Radboudumc maken we een hersenscan. Hiermee meten we uw hersenactiviteit. Het doel van deze metingen is om te kijken of er iets in uw hersenen verandert binnen 2 jaar. We maken de hersenscan met een MRI-scanner. Dit is een buis van 1,5 meter lang, met een doorsnede van 60 cm. Deze buis is aan beide kanten open en vanbinnen verlicht. U ligt gedeeltelijk in deze buis, met uw hoofd in het midden.
 
Voordat u de MRI-scanner ingaat plakken we een aantal elektroden op uw arm. Hiermee meten we uw spieractiviteit tijdens de scan. U blijft tijdens de scan rustig liggen en voert een paar eenvoudige taken uit die we van tevoren hebben geoefend. Het maken van een hersenscan duurt ongeveer 1 uur. De scanner maakt veel geluid, u krijgt hiervoor oordopjes.

Mogelijke bijwerkingen

De hersenscan wordt gemaakt met een MRI-scanner. Een MRI-scanner maakt gebruik van magnetische velden, dit is niet gevaarlijk als u geen metalen in uw mond heeft. Als u een implantaat/brug (metaal) in uw mond heeft, kan deze tijdens de MRI-scan mogelijk opwarmen. Daarom voeren we voorafgaand aan uw deelname extra onderzoek uit naar de materialen die in uw mond zijn gebruikt.

De hersenscan is één van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek. Als u de hersenscan niet kunt ondergaan, dan moeten wij u helaas uitsluiten van het onderzoek. Mogelijk kunt u ook geen hersenscan ondergaan als u last heeft van ernstige claustrofobie.

Twijfelt u of u kunt deelnemen?

Tijdens het eerste telefonische gesprek stelt de assessor u verschillende vragen om te kijken of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Kronen en (amalgaam)vullingen vormen geen problemen. Als u metaal op andere plekken in uw bovenlichaam heeft, dan kunt u dat kenbaar maken tijden het gesprek. De assessor bepaalt vervolgens of u wel of niet kunt deelnemen.
 


Afname hersenvocht (optioneel)

Tijdens uw eerste en laatste bezoek aan het Radboudumc nemen we hersenvocht af met een ruggenprik. Dit onderdeel is niet verplicht. lees meer

Afname hersenvocht (optioneel)

Wij vragen u of we hersenvocht mogen afnemen via een ruggenprik (lumbaalpunctie). Dit onderdeel is niet verplicht. Als u bezwaar heeft tegen het afnemen van hersenvocht, kunt u gewoon meedoen aan de rest van het onderzoek.

We voeren deze meting uit omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de stoffen die zich ophopen in de hersencellen bij mensen met de ziekte van Parkinson, ook terechtkomen in het hersenvocht. Door een analyse van het hersenvocht kunnen we meten wat er misgaat in de cellen en opzoek gaan naar de concentraties van zowel bekende als onbekende stoffen. Het doel is om hiermee de basis te leggen voor nieuwe behandelingen.

Als u hersenvocht wilt laten afnemen dan bereiden we u in alle rust voor op dit onderzoek. Voorafgaand aan de ruggenprik controleert de neuroloog of de ruggenprik veilig is door een kort neurologisch onderzoek. De assessor verdooft de prikplek voordat hij of zij de handeling uitvoert. De assessor prikt met een dunne naald in uw onderrug in het zakje waar het hersenvocht zit. Vervolgens druppelt het hersenvocht door een holle naald in een buisje. We vullen 3 buisjes (+/- 20 ml). Deze buisjes gaan naar het laboratorium voor verder onderzoek. Afnemen van het vocht duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. In totaal duurt dit onderdeel maximaal 30 minuten.

Mogelijk bijwerkingen

De prikplaats kan na afloop beurs en pijnlijk zijn. Ook kunt u korte tijd last hebben van hoofdpijn, nekpijn en/of een drukkend gevoel in uw oren. Als u hoofdpijn krijgt adviseren wij u plat in bed te gaan liggen, totdat de hoofdpijn afneemt. Daarnaast is het belangrijk om voldoende te drinken, drink minstens 1,5 liter water. Ook kunt u paracetamol innemen. Vaak gaat de hoofdpijn daarmee binnen een dag weer over. Bij minder dan 1 op de 1000 personen kan een infectie optreden. U krijgt dan koorts (lichaamstemperatuur boven de 38,5°C), koude rillingen of u moet overgeven. Als u hier last van krijgt, moet u contact opnemen met uw neuroloog.