Studies Parkinson Op Maat-studie Onderzoek naar coronavirus Eerste resultaten onderzoek coronavirus

6 juli 2020

In april startte binnen de Parkinson Op Maat-studie een onderzoek naar het coronavirus. Eén van de doelen van dit onderzoek was om te kijken naar de invloed van het coronavirus op stress bij mensen met parkinson. Hieronder leest u meer over de eerste resultaten!
 
De afgelopen maanden werkten 358 deelnemers van de Parkinson Op Maat-studie mee aan een vragenlijstonderzoek naar de invloed van de coronacrisis op het leven van mensen met parkinson. Naast de bedreiging van het virus voor de lichamelijke gezondheid, kunnen bijvoorbeeld het plotselinge verlies van sociale contacten, het vooruitzicht op een financiële crisis en de onzekerheid over de toekomst stress veroorzaken. Daarnaast was sporten lastiger, omdat lessen en afspraken bij de fysiotherapeut niet door konden gaan.
 
Tussen half april en half mei vulden deze deelnemers eerst een langere, uitgebreide vragenlijst in, gevolgd door een aantal kortere vragenlijsten. Het doel van de vragenlijsten was om te kijken hoe stress en parkinsonsymptomen veranderen gedurende de coronacrisis. De onderzoekers hebben nu de antwoorden op de eerste, lange vragenlijst bestudeerd.

Ergere parkinsonklachten 
Ze zien een aantal interessante veranderingen. Zo gaf een groot deel van de deelnemers aan dat de ernst van hun parkinsonklachten verslechterde in vergelijking met vóór de coronacrisis. Dit verschil was het grootst voor de stijfheid, vermoeidheid, tremor (het trillen), pijnklachten en concentratieproblemen. Zoals de onderzoekers verwachtten, hangt het erger worden van parkinsonklachten samen met het ervaren van meer stress.
 
Minder, maar ook meer beweging
De onderzoekers vroegen in de vragenlijst ook naar veranderingen in lichamelijke activiteit. Zevenenveertig procent van de deelnemers gaf aan minder te sporten in vergelijking met vóór de coronacrisis, maar 20% van de deelnemers sportte juist meer sinds de coronacrisis. Opvallend is dat een groot deel van de deelnemers (39%) ondanks de coronamaatregelen meer dan vier uur per week sportte, wat veel is! De deelnemers die meer sportten, gaven aan minder last van parkinson te hebben in het dagelijks leven. De onderzoekers kunnen niet met zekerheid zeggen of dit door het sporten komt. Het zou ook kunnen dat het deelnemers met meer klachten minder goed lukt om te sporten.

Stressvolle situaties 
De onderzoekers vroegen de deelnemers aan het corona-onderzoek ten slotte ook welke stressvolle situaties zij in de afgelopen weken meegemaakt hadden en hoe zwaar zij dit vonden. Het meest belastend vonden deelnemers het om de begrafenis van een dierbare niet te kunnen bijwonen of om dierbaren niet in het ziekenhuis te kunnen bezoeken. Ook het verlies van sociaal contact en het niet kunnen uitvoeren van sport of hobby’s vonden deelnemers erg zwaar. Interessant is dat ze dit zwaarder vonden dan het hebben van corona-achtige klachten of het risico om met het coronavirus besmet te raken. Tot slot zien de onderzoekers dat deelnemers die veel last van stress hadden, minder optimistisch waren en minder sociale steun ervoeren. Ook hadden zij meer last van hun parkinsonklachten in het dagelijks leven.
 
De onderzoekers zijn druk bezig om de rest van de resultaten samen te vatten in een wetenschappelijk artikel. We houden jullie op de hoogte!
 

 

Meer nieuws