De Orchestra studie Onderzoek naar een nieuw medicijn voor de ziekte van Parkinson

Op deze pagina leest u meer informatie over de Orchestra studie.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Meld u vrijblijvend aan!

Heeft u in de afgelopen twee jaar de diagnose parkinson gekregen en gebruikt u nog geen parkinsonmedicatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze studie. Meldt u vrijblijvend aan en wij nemen binnenkort contact met u op. aanmelden

Over de studie


Doel van de Orchestra studie

In de Orchestra studie wordt een experimentele studiemedicatie genaamd UCB0599 onderzocht bij mensen met een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson, met als doel de progressie van de ziekte te vertragen.

lees meer

Doel van de Orchestra studie

In de Orchestra studie proberen we te weten te komen of de studiemedicatie UCB0599 de progressie van de ziekte, en daarmee de symptomen, kan vertragen. De Orchestra studie is een initiatief van het farmaceutische bedrijf UCB (Union Chimique Belge). Parkinson Op Maat mag hieraan meewerken en in Nederland deelnemers voor deze studie zien. 

Deelnemers aan de studie moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium
 • Nog geen parkinson medicatie gebruiken
 • Milde symptomen ervaren

Eerder onderzoek naar UCB0599 heeft aangetoond dat het medicijn het erger worden van de symptomen van de ziekte van Parkinson kan vertragen. Dit gebeurt door te voorkomen dat de Lewy-lichaampjes in de hersenen samenklonteren en zich tussen de cellen verspreiden. Vanwege de manier waarop deze medicatie in de hersenen werkt, kan het enige tijd duren voor de huidige symptomen verbeteren of nieuwe symptomen worden voorkomen. Het is ook mogelijk dat uw symptomen niet verbeteren.

In de studie wordt onderzocht of UCB0599:

 • de kenmerkende veranderingen in de hersenen die optreden bij de ziekte van Parkinson kan voorkomen

We nemen foto's van uw hersenen om de zenuwcellen te onderzoeken die gewoonlijk door deze ziekte worden aangetast en zoeken naar tekenen van de abnormale eiwitklonten (Lewy-lichaampjes)

 • de ontwikkeling van de symptomen van de ziekte van Parkinson kan vertragen

We leggen uw symptomen regelmatig vast en beoordelen hoe deze van invloed zijn op uw dagelijkse activiteiten. Als u hiermee instemt, zullen we bepaalde symptomen in de gaten houden met een speciaal polshorloge

In de studie wordt ook de veiligheid en verdraagbaarheid van UCB0599 beoordeeld. Dit betekent dat mogelijke bijwerkingen worden geregistreerd en beoordeeld om te garanderen dat de medicatie goed wordt verdragen.

Een onafhankelijke groep deskundigen beoordeelt de studiegegevens tijdens de studie op signalen die kunnen wijzen op een veiligheidsprobleem. Als dergelijke veiligheidsproblemen worden gevonden, worden de nodige maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van de studiedeelnemers te beschermen.

Als u deelneemt aan een klinische studie kunt u:

 • meer informatie ontvangen over parkinson en hierdoor uw aandoening beter begrijpen
 • de progressie van uw parkinson nauwlettend in de gaten laten houden
 • anderen met de ziekte van Parkinson in de toekomst helpen.

Meedoen aan Orchestra in het kort

Meedoen aan de Orchestra studie betekent dat u gedurende 20 maanden betrokken bent. In deze 20 maanden zult u verschillende keren naar het ziekenhuis komen en komt er soms een onderzoeksverpleegkundige bij u thuis. In totaal zullen er 16 meetdagen zijn.

lees meer

Meedoen aan Orchestra in het kort

Meedoen aan de Orchestra studie betekent dat u gedurende 20 maanden betrokken bent. In deze 20 maanden zult u verschillende keren naar het ziekenhuis komen en komt er soms een onderzoeksverpleegkundige bij u thuis. In totaal zullen er 16 meetdagen zijn. Tijdens deze meetdagen worden verschillende tests gedaan, waaronder vragenlijsten, ECG-scans, DaT-scan, bloedafname, MRI-scan en, indien u hier toestemming voor geeft, een ruggenprik. Tijdens het onderzoek krijgt u de onderzoeksmedicatie of een neppil, die u tweemaal per dag moet innemen. Als u tussen de meetdagen door vragen heeft of zich zorgen maakt, kunt u altijd contact opnemen.


Officiële website

Kijk voor meer informatie over de Orchestra studie op de officiële website van het onderzoek. Let op: deze site is in het Engels. Een Nederlandstalige website is in ontwikkeling. naar de website

Parkinson Op Maat en de Orchestra studie

Vanwege het succes van de Parkinson Op Maat studie mogen we verder gaan met ons onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

lees meer

Parkinson Op Maat en de Orchestra studie

Door het succes van de Parkinson Op Maat-studie zijn er diverse vervolgstudies opgestart. Sommige van deze studies vallen onder onze eigen naam, zoals Parkinson Op Maat De Novo en de Parkinson Op Maat PSP-studie. Voor enkele andere onderzoeken waar we aan meewerken, mogen we niet onze eigen naam gebruiken. De Orchestra-studie is hier een voorbeeld van. 

Het team dat de metingen uitvoert, is hetzelfde als het team dat u van de Parkinson Op Maat-studie kent. We putten nog steeds uit dezelfde kennis en ervaring als bij eerdere studies. Alleen de naam die we voeren bij dit onderzoek is iets anders.


Achtergrond

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel (die na verloop van tijd erger wordt). Zowel de snelheid van de progressie als het aantal symptomen verschilt sterk van persoon tot persoon.

lees meer

Achtergrond

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel (die na verloop van tijd erger wordt). De ziekte heeft niet alleen invloed op de beweging, maar ook op een groot aantal andere functies, waaronder stemming, mentale functies en verschillende lichaamsfuncties. Zowel de snelheid van de progressie als het aantal symptomen verschilt sterk van persoon tot persoon.

Er zijn naar schatting 7 tot 10 miljoen mensen met de ziekte van Parkinson wereldwijd. De leeftijd waarop de ziekte ontstaat is ongeveer 60 jaar, hoewel dit per persoon verschilt.

Bij mensen met de ziekte van Parkinson ontstaan de symptomen na verloop van tijd en worden deze langzaam erger. De meest voorkomende symptomen bij de ziekte van Parkinson zijn:

 • Traagheid van bewegingen
 • Moeilijk te beheersen trillen
 • Spierstijfheid.

Dit soort symptomen, die te maken hebben met beweging, worden motorische symptomen genoemd. Er zijn ook niet‑-motorische symptomen zoals:

 • Niet of slecht kunnen ruiken
 • Depressie
 • Obstipatie
 • Pijn
 • Slaapproblemen.

Sommige symptomen kunnen zich vroeg in de ziekte voordoen. Met name deze niet-motorische symptomen kunnen van persoon tot persoon veel verschillen en in de loop van de tijd veranderen.

De ziekte ontstaat als gevolg van een vermindering van dopamine, een stofje dat zorgt voor overdracht in de hersenen en dat betrokken is bij controle over de beweging. Hersencellen die dopamine bevatten, sterven door een ophoping van eiwitklonten, de zogenaamde Lewy-lichaampjes. Deze klonten ontstaan als gevolg van een verkeerd gevouwen eiwit dat alfa-synucleïne heet. Door geneesmiddelen te ontwikkelen die het samenklonteren van Lewy-lichaampjes in de hersenen tegengaan, kan achteruitgang van de ziekte van Parkinson mogelijk worden vertraagd.