Studies ADAPT Voor deelnemers

Meedoen

Bent u geïnteresseerd? Vraag uw fysiotherapeut voor meer informatie. lees meer

Meedoen

Heeft u de diagnose ziekte van Parkinson of COPD en wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan door aan uw behandelend fysiotherapeut. Hij/zij kan ervoor zorgen dat u wordt ingeschreven.

Als u bent ingeschreven neemt één van de onderzoeksmedewerkers van het Radboudumc contact met u op.


Wat houdt de ADAPT Op Maat-studie in

De onderzoekers van ADAPT Op Maat willen de resultaten van verschillende looptesten in de fysiotherapiepraktijk vergelijken met de resultaten van deze looptesten in de thuisomgeving. lees meer

Wat houdt de ADAPT Op Maat-studie in

De ADAPT Op Maat-studie is een landelijk onderzoek naar het lichamelijk functioneren in het dagelijks leven van mensen met een chronische aandoening. Het onderzoek richt zich specifiek op mensen met COPD en mensen met de ziekte van Parkinson. In totaal zullen 300 mensen gaan deelnemen aan de studie: 200 mensen met COPD en 100 mensen met de ziekte van Parkinson.

Uw fysiotherapeut neemt deel aan dit onderzoek. Helpt u ons ook mee met uw deelname?

Quote: “Goed lichamelijk functioneren is belangrijk voor de kwaliteit van leven”

Waarom is dit onderzoek nodig?

Lichamelijk functioneren kunnen we meten door verschillende testen, waaronder looptesten, uit te voeren in de fysiotherapiepraktijk of in het ziekenhuis. Om een nog beter en vollediger inzicht te krijgen in het lichamelijk functioneren in het dagelijks leven, willen we de looptesten ook in de thuisomgeving gaan uitvoeren. Voor het uitvoeren van de looptesten gebruiken we in deze studie het onderzoekshorloge van het Amerikaanse bedrijf Verily Life Sciences. Dit onderzoekshorloge meet onder andere uw lichaamsbewegingen, hartslag, huidtemperatuur en de luchtvochtigheid. We verwachten dat we met behulp van een onderzoekshorloge beter in staat zijn om veranderingen in het lichamelijk functioneren nauwkeurig te meten. Met die kennis willen we er uiteindelijk voor zorgen dat we (nieuwe) behandelingen in de toekomst beter op maat kunnen maken.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Als u meedoet aan het onderzoek, dan komt u in 15 weken tijd 4 keer bij uw fysiotherapeut voor verschillende metingen. Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in, voert u twee looptesten uit en draagt u een onderzoekshorloge.

Metingen bij u thuis

Aan het begin van de studie ontvangt u een onderzoekshorloge in bruikleen dat u gedurende het onderzoek 23 uur per dag draagt. Ook vragen wij u om thuis één keer per week twee looptesten te doen met het onderzoekshorloge. Daarnaast vult u thuis een aantal vragenlijsten in, de vragenlijst over vermoeidheidsklachten ontvangt u wekelijks.

Metingen bij uw fysiotherapeut

Bij uw fysiotherapeut brengen we met verschillende testen uw ziektesymptomen in kaart. Daarnaast voert u een aantal looptesten uit. Deze metingen duren ongeveer 2 uur per keer.

Fysiotherapeutische behandeling

In de eerste 5 weken van uw deelname ontvangt u in principe geen fysiotherapie, tenzij u en uw fysiotherapeut dat noodzakelijk achten. Tijdens de laatste 10 weken van het onderzoek volgt u 2 keer per week een intensief trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren.

Quote: “Werken aan uw conditie en tegelijkertijd meedoen aan een innovatief onderzoek?”


Wat wordt er van deelnemers verwacht?

Als u meedoet aan het onderzoek, dan komt u in 15 weken tijd 4 keer bij uw fysiotherapeut voor verschillende metingen. lees meer

Wat wordt er van deelnemers verwacht?

Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in, voert u twee looptesten uit en draagt u een onderzoekshorloge.

Metingen bij u thuis

Aan het begin van de studie ontvangt u een onderzoekshorloge in bruikleen dat u gedurende het onderzoek 23 uur per dag draagt. Ook vragen wij u om thuis één keer per week twee looptesten te doen met het onderzoekshorloge. Daarnaast vult u thuis een aantal vragenlijsten in, de vragenlijst over vermoeidheidsklachten ontvangt u wekelijks.

Metingen bij uw fysiotherapeut

Bij uw fysiotherapeut brengen we met verschillende testen uw ziektesymptomen in kaart. Daarnaast voert u een aantal looptesten uit. Deze metingen duren ongeveer 2 uur per keer.

Fysiotherapeutische behandeling

In de eerste 5 weken van uw deelname ontvangt u in principe geen fysiotherapie, tenzij u en uw fysiotherapeut dat noodzakelijk achten. Tijdens de laatste 10 weken van het onderzoek volgt u 2 keer per week een intensief trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren.

“Werken aan uw conditie en tegelijkertijd meedoen aan een innovatief onderzoek?”

Voor de metingen in de fysiotherapiepraktijk zoeken de onderzoekers 50 enthousiaste fysiotherapeuten: 25 gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en 25 gespecialiseerd in COPD. Als je meedoet als fysiotherapeut begeleid je deelnemers gedurende een periode van vijftien weken. In deze periode voer je per deelnemer vier klinische assessments uit in jouw eigen praktijk. Het afnemen van één assessment duurt ongeveer twee uur.

Voorbereiding en deelname

Ter voorbereiding bezoek je een bijeenkomst in jouw regio, samen met een aantal andere deelnemende fysiotherapeuten. In een dagdeel leer je om de klinische assessments uit te voeren. Ook krijg je uitleg over de studieprocedures en leer je over de werking en het gebruik van diverse draagbare sensoren, waaronder het Verily onderzoekshorloge. Tot slot krijg je uitleg over het datamanagementsysteem.

Meedoen als persoon met parkinson of COPD

Mensen met de ziekte van Parkinson of COPD kunnen zich niet zelf aanmelden voor deelname aan ADAPT Op Maat. De deelnemende fysiotherapeuten werven deelnemers vanuit hun eigen patiëntenbestand. 

Weke afspraken maken we met u?

Om het onderzoek goed te laten verlopen maken we de volgende afspraken met u:

• U doet tijdens dit onderzoek niet tegelijkertijd mee aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek;

• U komt naar iedere afspraak in de fysiotherapiepraktijk;

• U draagt het onderzoekshorloge gedurende 15 weken;

• U vult na iedere meting in de fysiotherapiepraktijk een aantal vragenlijsten in;

• U voert 1 x per week 2 looptesten thuis uit met het onderzoekshorloge;

• U vult iedere week een vragenlijst in over vermoeidheid;

• U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties:

▪ U wordt opgenomen of behandeld in het ziekenhuis;

▪ U heeft ineens gezondheidsproblemen waardoor het niet langer mogelijk is om aan de studie deel te nemen;

▪ U bent gevallen, al dan niet tijdens een looptest thuis;

▪ U wilt niet langer deelnemen aan de studie;

▪ U krijgt een ander telefoonnummer, adres of e-mailadres.

Gedurende de periode dat u deelneemt aan het onderzoek, staat de Radboudumc Helpdesk altijd voor u klaar om u te ondersteunen, u te helpen als u ergens tegenaan loopt, uw vragen te beantwoorden en problemen met het onderzoek te verhelpen. 


Wat bieden wij u

Uiteraard maken wij uw deelname aan het onderzoek zo gemakkelijk mogelijk. lees meer

Wat bieden wij u

Uiteraard maken wij uw deelname aan het onderzoek zo gemakkelijk mogelijk. U plant samen met uw fysiotherapeut de metingen op een moment in de week dat u past. Daarnaast worden uw behandelingen door de fysiotherapeut op de reguliere wijze vergoed door uw zorgverzekeraar. Gedurende de studie houden we u op de hoogte van de voortgang van de studie.