Parkinson Vraagbaak Tips voor mensen met parkinson

Tips voor mensen met parkinson

Parkinsonverpleegkundige Martha Huvenaars geeft 6 tips voor mensen met parkinson. Hiernaast beantwoordt ze de vraag: geef je andere tips aan mensen met parkinsonisme? Ook geeft neuroloog Bas Bloem een tip over het innemen van medicatie met bruisend mineraalwater.

  • Tips in het leren omgaan met de ziekte
  • Tips voor omgaan met vermoeidheid
  • Tips bij concentratieproblemen
  • Tips voor omgaan met stress
  • Tips bij depressieve klachten
  • Tips bij lichamelijke krampen

Leren omgaan met de ziekte


Tips voor omgaan met vermoeidheid


Tips bij concentratie­problemen


Tips voor omgaan met stress


Tips bij depressieve klachten


Tips bij lichamelijke krampen of pijnscheuten


Vraag

Geef je andere tips aan mensen met parkinsonisme?

Tip voor het innemen van medicatie

Parkinsonmedicatie innemen met bruisend mineraalwater