Welkom

Op deze website vindt u meer informatie over de onderzoeken van Parkinson Op Maat. Hieronder ziet u welke onderzoeken direct onder Parkinson Op Maat vallen. De video hierboven gaat over Parkinson Op Maat De Novo.

 • Parkinson Op Maat-onderzoek
 • Parkinson Op Maat De Novo
 • PSP Op Maat
 • Roche-onderzoek
 • Orchestra-onderzoek
 • Het PPMI-onderzoek
 • ADAPT Op Maat-onderzoek
 • LUMA-onderzoek
 • IRLAB-onderzoek

Overzicht & aanmelden onderzoek

Bekijk hier een beknopt overzicht van onze lopende onderzoeken. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een oriënterend gesprek over deelname aan onderzoek.

lees meer

Overzicht & aanmelden onderzoek

Hieronder vindt u een lijst met de onderzoeken waar we op dit moment deelnemers voor zoeken. Daarbij hebben we puntsgewijs enkele richtlijnen per onderzoek vermeld om zo een snelle onderlinge vergelijking te kunnen maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina van het onderzoek of de contactpersoon te mailen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan (nog) een onderzoek mee te doen, dan kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kunnen wij u meer informatie geven over onze lopende onderzoeken. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn stellen wij u al een aantal vragen met betrekking op uw persoonlijke situatie.

Aanmelden oriënterend gesprek

U kunt ook telefonisch aanmelden via onze helpdesk. Telefoonnummer: 024 – 8080141
(bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 12:00 - 16:00 uur)*


Inhoudsopgave

Onderzoeken Parkinson Op Maat

Parkinson Op Maat De Novo
PPMI
PPMI Prodromal
Roche
LUMA
IRLAB

Overige onderzoeken binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen
STEPWISE parkinson
Heads Up
MIND-PD
Talisman-2
Werk en YOPD
AADC-TDC
 
Onderzoek   Parkinson Op Maat De Novo
Doel   Objectieve graadmeters te ontwikkelen voor de ziekte van Parkinson
Door middel van   Een onderzoekshorloge waarmee bewegingen en lichaamsfuncties worden gemeten
Deelname duur   Twee jaar
Doelgroep   Maximaal twee jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en (nog) geen behandeling met parkinson medicatie.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/denovo
Onderzoek   PPMI
Doel   Dataset ter beschikking te stellen aan wetenschappers wereldwijd
Door middel van   Biomarkers in het bloed
Deelname duur   Minimaal 5 jaar met twee contactmomenten per jaar
Doelgroep   Maximaal twee jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en (nog) geen behandeling met parkinson medicatie en tussen de 30 en 80 jaar zijn. *
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/ppmi
Onderzoek   PPMI Prodromal
Doel   Dataset ter beschikking te stellen aan wetenschappers wereldwijd
Door middel van   Metingen, hersenscans en vragenlijsen en afname lichaamsmateriaal zoals bloed, urine, hersenvloeistof en stukje huid (huidbiopt).
Deelname duur   5 jaar, met twee contact momenten per jaar: één maal online en éénmaal op het RadboudUMC
Doelgroep   Mensen zonder parkinson-diagnose maar met kenmerken die mogelijk verband houden met de ziekte van Parkinson.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/ppmi
Onderzoek   Roche
Doel   De progressie van de ziekte af te remmen 
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   100 dagen: 11 bezoeken RadboudUMC en 2 VU Amsterdam
Doelgroep   Maximaal drie jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en tussen de 50 en 85 jaar zijn.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/roche
Onderzoek   LUMA
Doel   De progressie van de ziekte van parkinson af te remmen
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   55 tot 151 weken, 9 tot 20 bezoeken
Doelgroep   Maximaal twee jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en tussen de 30 en 80 jaar zijn.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/luma
Onderzoek   IRLAB
Doel   Het evenwicht verbeteren waardoor de patiënt mogelijk minder vaak valt
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   21 weken: 4 weken screening, 12 weken behandeling, 5 weken follow-up
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson hebben, tussen de 55 en 85 jaar oud, Minstens 2 keer per maand vallen en een verzorger die ondersteunig biedt in dagelijks leven gedurende het onderzoek.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/onderzoeken/irlab
Onderzoek   Heads Up onderzoek
Doel   Tegelijkertijd liggende hypertensie en orthostatische hypotensie verlichten
Door middel van   Het verhogen van het hoofdeinde van het bed
Deelname duur   7 weken
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson of MSA hebben, kunnen lopen met of zonder hulpmiddel *
Meer info / aanmelden   amber.vanderstam@radboudumc.nl
Onderzoek   MIND-PD
Doel   Effect van stress(reductie) op de ziekte van Parkinson
Door middel van   Een leefstijlinterventie, vragenlijsten en MRI
Deelname duur   12 maanden, 3 bezoeken, (afhankelijk van loting) 8 wekelijkse bijeenkomsten
Doelgroep   Maximaal zeven jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben. *
Meer info   mind-pd@donders.ru.nl
Aanmelden   parkinsonnext.nl/leefstijlinterventie-tegen-stress/
Onderzoek   Talisman-2 (langetermijneffecten hoogtetraining)
Doel   Effect van nieuwe behandeling op Parkinson-symptomen onderzoeken
Door middel van   Verschillende behandelingen met hypoxie (ijle lucht)
Deelname duur   2,5 maand; 1 screening en 10 bezoeken
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson hebben en kunnen lopen zonder hulpmiddelen en niet wekelijks vallen in afgelopen 3 maanden. *
Meer info   jules.m.janssendaalen@radboudumc.nl
Aanmelden   parkinsonnext.nl/talisman2/
Onderzoek   Werk en YOPD
Doel   Onderzoeken wat de impact is van  een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige op de werkbeleving van mensen met parkinson.
Door middel van   Vragenlijsten en een interview, locatie hiervoor is in overleg.
Deelname duur   12 weken
Doelgroep   Mensen tot 50 jaar met de ziekte van Parkinson die verwezen zijn naar de klinisch arbeidsgeneeskundige.
Meer info / aanmelden   willanka.kapelle@radboudumc.nl
Onderzoek   AADC-TDC
Doel   Onderzoeken of darmbacteriën en enzymen de werking van levodopa beïnvloeden
Door middel van   Testen van ontlasting en bloed, lichamelijk onderzoek voor en na medicatie
Deelname duur   1 bezoek aan het Expertisecentrum
Doelgroep   Minimaal 5 jaar de Diagnose Ziekte van Parkinson hebben en géén antibioticagebruik in de afgelopen 12 maanden. 
Meer info / aanmelden   milan.beckers@radboudumc.nl

* voor deze onderzoeken zijn specifieke extra voorwaarden voor deelname gesteld. Deze zullen wij samen met u doornemen bij het eerste contact moment.


Overzicht van onze onderzoeken

Bekijk hier een overzicht van al onze onderzoeken.

lees meer

Geuronderzoek

Bent u 60 jaar of ouder en heeft u geen parkinson?
Doe de geurtest en draag bij aan baanbrekend parkinson onderzoek!

lees meer

Parkinson Op Maat

Het Parkinson Op Maat-onderzoek is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen we nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen.

lees meer

Parkinson Op Maat De Novo

Met Parkinson Op Maat De Novo gaan we op zoek naar de gouden graadmeter voor de ziekte van Parkinson. Om parkinson in de toekomst op een betrouwbare en objectieve manier te kunnen meten en zo beter onderzoek te kunnen doen.

lees meer

PSP Op Maat

Met PSP Op Maat (voorheen Parkinson Op Maat PSP-studie) willen we een nieuwe graadmeter voor PSP ontwikkelen. Hiermee kan deze vorm van parkinsonisme betrouwbaar en objectief worden gemeten. Uiteindelijk kunnen we zo beter onderzoek doen naar (nieuwe medicijnen voor) PSP.

lees meer

IRLAB

Het doel van dit onderzoek is om te evalueren of pirepemat, een middel waarvoor nog geen vergunning is verleend, het evenwicht kan verbeteren waardoor het mogelijk is dat u minder vaak valt.

lees meer

Orchestra

In het Orchestra-onderzoek wordt onderzocht of de experimentele studiemedicatie UCB0599 de progressie van de ziekte van Parkinson kan vertragen.

lees meer

Roche onderzoek

Roche heeft een medisch-wetenschappelijk onderzoek opgezet voor de behandeling van de ziekte van Parkinson in verschillende ziekenhuizen in meerdere landen, onder andere in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

lees meer

LUMA

Met het LUMA-onderzoek wordt onderzocht hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel BIIB122 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson.

lees meer

Het PPMI Parkinson en PPMI Prodromal onderzoek

Het doel van het PPMI-onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de manier waarop parkinson zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

lees meer

AHEAD Deelonderzoek naar depressie en parkinson

Lees hier meer over het onderzoek naar depressie en de ziekte van Parkinson dat plaatsvindt binnen de Parkinson Op Maat-studie.

lees meer

ADAPT Op Maat

Het doel van ADAPT Op Maat is om meer inzicht te krijgen in het lichamelijk functioneren in het dagelijks leven van mensen met een chronische aandoening. Het onderzoek richt zich specifiek op mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met COPD. lees meer

Vragen?

Neem contact op met de Parkinson Op Maat helpdesk!

lees meer

Actueel


Het Parkinson Weekend 22-24 september 2023

Een weekend lang stond de stad Nijmegen volledig in het teken van de ziekte van Parkinson. Bekijk de video voor een prachtige terugblik op dit geslaagde weekend. 

 

lees meer

Video oproep: deelnemers gezocht voor onderzoek

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar mensen met verminderde armzwaai en tremor.

lees meer

Parkinson onderneemt

Interviews met mensen die door de diagnose parkinson actief zijn geworden in de strijd tegen parkinson.

lees meer

Impulscontrole stoornissen bij de ziekte van Parkinson

Onderzoek van Jorryt Tiggelaar naar impulscontrole stoornissen bij de ziekte van Parkinson.

lees meer

Deelnemers aan het woord

Deelnemers vertellen hoe zij meedoen aan een onderzoek van Parkinson Op Maat ervaren.

lees meer

101 deelnemers Parkinson Op Maat De Novo

Er zijn 101 deelnemers gestart met het Parkinson Op Maat De Novo onderzoek.
Voor dit onderzoek is het totaal aantal benodigde deelnemers behaald.

9 deelnemers PPMI onderzoek

Er zijn 9 deelnemers gestart met het PPMI onderzoek.
​Het totaal aantal benodigde deelnemers voor dit onderzoek is 25.

4 deelnemers PPMI prodromal onderzoek

Er zijn 4 deelnemers gestart met het PPMI onderzoek.
​Het totaal aantal benodigde deelnemers voor dit onderzoek is 50.

2 deelnemers LUMA onderzoek

Er zijn 2 deelnemers gestart met het LUMA onderzoek.
​Het totaal aantal benodigde deelnemers voor dit onderzoek is 18.

1 deelnemer Roche onderzoek

Er is 1 deelnemer gestart met het Roche onderzoek.
​Het totaal aantal benodigde deelnemers voor dit onderzoek is 10.

0 deelnemers IRLAB-onderzoek

Het totaal aantal benodigde deelnemers voor dit onderzoek is 10. Er zijn nog geen deelnemers gestart met het IRLAB- onderzoek.

 

Uw privacy


Privacy by design

Bij de opzet van het onderzoek is gegevensbescherming vanaf het begin een belangrijk onderdeel geweest (privacy by design). De basis hiervan wordt gevormd door vijf pijlers. lees meer

Privacy by design

Vijf pijlers voor privacy

Tijdens het onderzoek verzamelen we veel gegevens en lichaamsmateriaal van onze deelnemers. We vinden het zeer belangrijk dat deze op een veilige manier worden bewaard en dat ze alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. We nemen uitgebreide beveiligingsmaatregelen om volledig te voldoen aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming, die vanaf mei 2018 in de hele EU geldt. Het Radboudumc is verantwoordelijk voor het beheer van alle verzamelde gegevens en al het lichaamsmateriaal.

Bij de opzet van het onderzoek heeft gegevensbescherming vanaf het begin een intrinsiek onderdeel uitgemaakt (privacy by design). De basis hiervan wordt gevormd door vijf verschillende pijlers:
 • Vrije keuze van de deelnemer (informed consent)
 • Contractuele waarborging
 • Bestuur
 • Beveiliging en pseudonimisering met behulp van de PEP-methode
 • Digitale onderzoeksomgeving met behulp van DRE
Hieronder een toelichting op bovenstaande pijlers:

1. Vrije keuze van de deelnemer

De eerste pijler waarmee privacy in het onderzoek wordt veiliggesteld, begint bij de persoon met parkinson zelf. Zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming, verstrekt op basis van heldere, objectieve informatie en ondertekening van een toestemmingsverklaring, worden er überhaupt geen gegevens verwerkt. In het toestemmingsformulier, dat iedere deelnemer voorafgaand aan het onderzoek ondertekent, worden de studiedoelen nauwgezet geformuleerd zodat de deelnemer precies weet waar zijn/haar gegevens voor worden gebruikt. Dit formulier beschrijft uitvoerig dat de verzamelde data wordt gedeeld met nationale en internationale onderzoekers.

2. Contractuele waarborging

De tweede pijler gaat over het maken van heldere en duidelijke afspraken bij de verwerking van de persoonsgegevens waarmee de privacy van de deelnemers wordt verzekerd. Er moet een duidelijke overeenstemming zijn wie verantwoordelijk is voor het veilig verwerken en opslaan van de data, zoals is gedefinieerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Radboudumc en Verily. Conform Europese wetgeving omtrent persoonsgegevens is duidelijk afgebakend welke partij verantwoordelijk is voor de gegevens, de zogeheten verdeling tussen ‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’.

In de data analysefase mogen het Radboudumc, Verily, de deelnemende UMCs (UMC Groningen en MUMC+) en andere onderzoeksinstituten de data gebruiken voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Onderzoek naar andere aandoeningen is contractueel verboden. Ook mogen onderzoeksgegevens niet worden gedeeld met andere partijen (denk aan een samenwerking met een farmaceut) en niet commercieel worden gebruikt (doorverkopen van de data is bijvoorbeeld verboden). Voorts is er een verbod op heridentificatie, dienen partijen strenge beveiligingsmaatregelen te nemen en de toepasselijke wetgeving na te leven.

3. Bestuur

Het Radboudumc is als enige partij verantwoordelijk voor het veilig verzamelen opslaan en verwerken van alle gegevens en zij worden hierin ondersteund door een governance structuur. Streng toezicht op het gebruik van de onderzoeksdata binnen de studie is een zeer belangrijke derde pijler waarmee de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Onderzoeksinstituten kunnen middels een onderzoeksvoorstel die zij indienen bij de ‘Research and Data Sharing Review Commissie’ toegang vragen tot de onderzoeksdata.

4. Beveiliging en pseudonimisering

De beveiliging en pseudonimisering van persoonsgegevens is de vierde pijler waarmee de privacy van deelnemers wordt veiliggesteld. Na de data verzamelfase volgt de data analysefase. Om het voor meerdere onderzoekers uit verschillende onderzoeksinstituten mogelijk te maken de onderzoeksgegevens te gebruiken en te verrijken, is door de Radboud Universiteit de ‘Polymorphic Encryption and Pseudonymisation’ (PEP) methodologie ontwikkeld.

De PEP-methode is een techniek waarmee data versleuteld worden opgeslagen, zodanig dat het zelfs voor de gegevensbeheerder niet mogelijk is om deze in te zien. Onderzoekers krijgen enkel toegang tot gegevens, specifiek voor hun onderzoek, met behulp van een sleutel die voor iedere onderzoeker uniek is. De gegevens van deelnemers zijn hierbij gepseudonimiseerd, waarbij de gebruikte pseudoniemen per onderzoeker verschillen als extra maatregel tegen heridentificatie. Meer informatie over de PEP-methode leest u hier.

5. Digitale onderzoeksomgeving

Onderzoekers die toestemming krijgen door de Research and Data Sharing Review Commisie voor het gebruik van de onderzoeksdata, krijgen alleen toegang tot de data binnen een beveiligde onderzoeksomgeving. Deze beveiligde onderzoeksomgeving ook wel The Digital Research Environment (DRE) of the Radboudumc genoemd, wordt gebruikt voor het waarborgen van de privacy en veiligheid van de onderzoeksgegevens in de data analysefase. Mochten onderzoeksinstituten niet over een eigen DRE-systeem beschikken, dan worden zij geadviseerd om een gelijkwaardig systeem als DRE te gebruiken of ze krijgen toestemming om gebruik te maken van het DRE-systeem van het Radboudumc.
 

Veilig bewaren van uw gegevens

Tijdens de Parkinson Op Maat-studie verzamelen we verschillende gegevens bij u. We bewaren alle gegevens op een veilige manier en gebruiken deze uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. lees meer

Veilig bewaren van uw gegevens

Verschillende soorten gegevens 

Tijdens de Parkinson Op Maat-studie verzamelen we verschillende gegevens bij u.
 • Persoonsgegevens: bijvoorbeeld uw naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Onderzoeksgegevens: resultaten van de metingen, vragenlijsten, psychologische testen, hartfilmpjes en hersenscans.
 • Lichaamsmateriaal: buisjes met bloed, hersenvocht en ontlasting.
 • Gegevens van het onderzoekshorloge: informatie die het onderzoekshorloge registreert. Bijvoorbeeld uw lichaamsbewegingen, hartslag, huidtemperatuur, de luchtvochtigheid en het omgevingsgeluid.
We bewaren alle verzamelde gegevens op een veilige manier en gebruiken deze uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Bewaring persoonsgegevens

Voor het onderzoek verzamelen we persoonsgegevens zoals uw naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen we alleen om contact met u op te nemen als dit nodig is. Bijvoorbeeld als uw onderzoekshorloge niet goed werkt. Na afloop van de studie bewaren we uw persoonsgegevens nog 5 jaar in het Radboudumc. Daarna worden ze vernietigd. Naast het onderzoeksteam van het Radboudumc, kunnen bepaalde organisaties op verzoek uw persoonsgegevens inzien. Zij controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een toetsingscommissie, of de Inspectie voor de Volksgezondheid. Zij doen niets met uw gegevens en houden deze geheim.

Bewaring onderzoeksgegevens

Met onderzoeksgegevens bedoelen we de resultaten van alle metingen die tijdens het onderzoek zijn gedaan. Bijvoorbeeld de resultaten van de vragenlijsten, testjes, hartfilmpjes en hersenscans. Voor de Parkinson Op Maat-studie creëren we één centrale, beveiligde databank in het Radboudumc. Daarin komen alle onderzoeksgegevens die we verzamelen. Wij bewaren uw onderzoeksgegevens tot 15 jaar na afloop van het onderzoek. Na 15 jaar wordt gekeken of het voor het onderzoek belangrijk is om de onderzoeksgegevens langer te bewaren. Zo ja, dan worden ze zo lang bewaard als nodig is. Zo niet, dan worden ze vernietigd.

Bewaring lichaamsmateriaal

Een deel van het verzamelde lichaamsmateriaal (bloed, ontlasting en hersenvocht) slaan we op in de Radboud Biobank. Een ander deel slaat de samenwerkingspartner Verily Life Sciences op in de Verenigde Staten voor verdere verwerking. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld met onderzoeksinstituten binnen en buiten Europa. We beveiligen uw gegevens zeer goed en de ontvangers zijn contractueel gebonden aan hoge privacyeisen. Hiermee voldoen wij aan alle eisen van de Nederlandse en Europese regelgeving.

Gegevens van het onderzoekshorloge

Het onderzoekshorloge verzendt de gegevens automatisch naar Verily Life Sciences. De gegevens worden goed beveiligd opgeslagen in de Verenigde Staten. De gegevens die Verily ontvangt, zijn losgekoppeld van uw persoonsgegevens. Verily weet hierdoor nooit van welke persoon de gegevens zijn.

Bescherming van uw privacy

We beveiligen uw gegevens met een techniek genaamd: Polymorphic Encryption and Pseudonymisation, afgekort PEP. Hiermee slaan we al uw gegevens onder een pseudoniem en versleuteld op. lees meer

Bescherming van uw privacy

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Met uitgebreide veiligheidsmaatregelen voldoen we aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming. We slaan alles onder een pseudoniem en versleuteld op. Hierdoor is niets te koppelen aan u als persoon, terwijl de samenhang van gegevens bewaard blijft. We beveiligen uw gegevens met een techniek genaamd: Polymorphic Encryption and Pseudonymisation, afgekort PEP. Hiervoor werken we samen met een afdeling van de Radboud Universiteit die gespecialiseerd is in de beveiliging van gegevens.
De PEP-methode werkt in verschillende fasen:

Verzamelfase

Alle data wordt gepseudonimiseerd en versleuteld opgeslagen.
Bij de start van het onderzoek vervangen we uw naam en andere identificerende gegevens door een willekeurige cijfercode, dit heet een pseudoniem. Door dit pseudoniem zijn uw gegevens niet te herleiden naar u, tenzij zich een situatie voordoet dat dit medisch gezien noodzakelijk is (zie hieronder). De onderzoeksgegevens die we bij u verzamelen, krijgen in de fase dat ze verzameld worden allemaal verschillende pseudoniemen. Bijvoorbeeld: een buisje met uw bloed krijgt cijfercode 756 en de resultaten van uw hartfilmpje krijgen cijfercode 062. Op deze manier kunnen uw gegevens niet aan elkaar gekoppeld worden door de partijen die deze gegevens verzamelen of bewerken.

Met versleuteling bedoelen we dat de bij u verzamelde onderzoeksgegevens onleesbaar maken. Alleen met een unieke sleutel zijn de gegevens leesbaar. Zo kunnen alleen personen met toestemming de gegevens zien. Zelfs de partij waar de gegevens zijn opgeslagen, kan deze niet bekijken.

Opslagfase

De beveiligde gegevens worden bewaard in een digitale kluis. Alle gegevens, met verschillende pseudoniemen, die op u betrekking hebben, zijn voor opslag in de kluis gekoppeld aan u onder eenzelfde pseudoniem. Daarmee blijft de samenhang tussen de gegevens gewaarborgd zonder dat uw identiteit daarvoor noodzakelijk is.

Gebruiksfase

Onderzoekers die de data gebruiken, krijgen een unieke sleutel.
Een onderzoeker die onderzoek doet naar de ziekte van Parkinson en toestemming krijgt van een speciale commissie, ontvangt een unieke sleutel van een deel van de digitale kluis. De onderzoeker krijgt alleen de sleutel van die gegevens die voor zijn of haar onderzoek van belang zijn. Bijvoorbeeld: een onderzoeker die onderzoek doet naar de invloed van bepaalde bacteriën op het ontstaan van parkinson, krijgt alleen toegang tot die gegevens en niet tot andere.
 
De deelnemers hebben voor elke onderzoeker een ander pseudoniem.
Alle gegevens van eenzelfde persoon, waar een onderzoeker toestemming voor krijgt, zijn gekoppeld aan één pseudoniem. Een onderzoeker ziet altijd alleen het pseudoniem en kan de onderzoeksgegevens niet koppelen aan uw naam. Uw gegevens hebben voor iedere onderzoeker een ander pseudoniem. De ene onderzoeker ziet uw gegevens dus onder een andere pseudoniem dan een andere onderzoeker. Zo kunnen onderzoekers gegevens niet op eenvoudige wijze met elkaar delen.

Samengevat

 • Uw gegevens, met diverse pseudoniemen, worden verwerkt en bewaard onder één pseudoniem en onleesbaar gemaakt voor onbevoegden.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een goed beveiligde kluis.
 • Alleen onderzoekers met toestemming ontvangen een unieke sleutel van een deel van de kluis.
 • Uw gegevens hebben voor iedere onderzoeker een ander pseudoniem.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan met een speciale bevoegdheid een koppeling gemaakt worden tussen uw gegevens en uw naam. Bijvoorbeeld als het medisch noodzakelijk is om u en uw arts over een ontdekking te informeren. 

De PEP methode is ontwikkeld door de Digital Security Group van het Institute for Computing and Information Sciences van de Radboud Universiteit. 

Onderstaande infographic vat de PEP methode voor u samen, 
klik op de afbeelding voor een grotere versie.


Uw privacy en social media

Veel deelnemers zijn zeer gemotiveerd om een bijdrage aan het onderzoek te leveren en dragen dit graag uit. Toch is het belangrijk om op social media terughoudend te zijn over uw deelname. lees meer

Uw privacy en social media

Het geeft voor veel deelnemers een goed gevoel om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Het is logisch dat u dit graag deelt om bijvoorbeeld anderen te stimuleren om deel te nemen aan de studie. Wel is het daarbij belangrijk om via social media terughoudend te zijn over uw deelname.

Met uitgebreide veiligheidsmaatregelen voldoen we namelijk aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming. We slaan alle onderzoeksgegevens onder een pseudoniem op en versleutelen ze. Daarnaast maken we tijdens transport en opslag de gegevens onleesbaar. Dit doen we doormiddel van geavanceerde versleuteltechnieken. Hierdoor is niets te koppelen aan u als persoon.

Door het plaatsen van een bericht op social media, waarin u bijvoorbeeld vermeld dat u zojuist een meting voor de studie heeft ondergaan, kunnen de onderzoeksgegevens aan u als persoon gelinkt worden doordat de datum en tijd in uw bericht staan en de onderzoeker hier ook over beschikt. Het is belangrijk om te realiseren dat de onderzoeksgegevens niet alleen over uzelf gaan, maar ook over de mensen in uw omgeving of – in het geval van DNA gegevens – over uw kinderen of kleinkinderen. Het is dus belangrijk om informatie over uw deelname aan het onderzoek binnen de context van het onderzoek te houden en dit niet te delen op social media.

De Parkinson Op Maat-studie promoten

Als u de Parkinson Op Maat-studie onder de aandacht wilt brengen via social media, dan moedigen wij dit natuurlijk aan. Maar wij adviseren u dringend geen informatie over uw eigen deelname te plaatsen. Dit is uw een eigen bijdrage aan de bescherming van uw privacy en die van uw naasten.

Projectteam